فرصت طلایی درمان کرونا چیست؟ ویروس تاجدار چه خواب‌هایی برای قلب شما دیده است؟

ایسنا/مرکزی اصلا می دانستید یک فرصت طلایی برای درمان کرونا وجود دارد؟ فرصتی که جدا و واقعا نباید از دست بدهید؟ یا تا بحال دقت کرده اید که کرونا با سوء استفاده از امروز و فردا کردن هایمان بسیاری از عزیزان مان را از ما گرفت؟ یا اصلا می دانید کرونا چه خواب هایی برا