وقتی آقای فیلمساز آب به آسیاب کرونا می‌ریزد!

۵۸ هزار و ۳۳۶ انسان، انسان‌هایی که عزیز خانواده و دوستان‌شان بوده‌اند. حال اگر حساب کنیم که این آدم‌ها فقط در  آمار رسمی جای گرفته‌اند و تست مثبت کرونا داشته‌اند، باید بدانیم که چند هزار نفر دیگر هم خارج از چارچوب آمار رسمی، با کرونا رفته‌اند؛ پیر و جوان، بزرگ و کوچک، سرشناس و گمنام