ابزارهای ایران برای استفاده از دیپلماسی نوروزی

به گزارش خبرآنلاین، بهرام امیر احمدیان در خصوص ابزارهای موجود برای بهره گیری از دیپلماسی نوروزی گفت: باید انتشاراتی موجود باشد تا راجع به این ویژگی ها صحبت شود. ایجاد شبکه تلویزیونی در زمان نوروز به منظور مبادله برنامه ها می تواند یک گام مهم باشد. در این بین ممکن است برخی از محتواها با اصول ما

«نوروز»عنصری که از آن غافل شده‌ایم

به گزارش خبرآنلاین، بهران امیراحمدیان در پاسخ به این سوال که کشورهایی که با هم از اشتراکات فرهنگی برخوردار هستند و نوروز را جشن می گیرند همگرایی کمی در این زمینه دارند، به نظر شما دلیل آن چیست؟ گفت: در آسیای مرکزی پس از استقلال، جمهوری آذربایجان عنصری به نام نوروز به جشنی دولتی تبدیل شده

با نوروز آشتی کنیم/دیپلماسی نوروزی اقتصاد کشور را رونق می‌دهد

ابوالفضل خدائی: نوروز با پیشینه کهن چندین هزارساله در حوزه تمدن ایرانی همواره مورد توجه بوده است؛ گستره جغرافیایی و میزان تأثیرگذاری آن در بین ملت ها سبب شده تا این آیین علاوه بر کشور ما، در دیگر کشورهای همجوار در غرب، شرق، شمال و جنوب و کشورهای حوزه تمدن ایرانی از آسیای مرکزی، قفقاز تا آسیای

با نوروز آشتی کنیم/دیپلماسی نوروز اقتصاد کشور را رونق می‌دهد

ابوالفضل خدائی: نوروز با پیشینه کهن چندین هزارساله در حوزه تمدن ایرانی همواره مورد توجه بوده است؛ گستره جغرافیایی و میزان تأثیرگذاری آن در بین ملت ها سبب شده تا این آیین علاوه بر کشور ما، در دیگر کشورهای همجوار در غرب، شرق، شمال و جنوب و کشورهای حوزه تمدن ایرانی از آسیای مرکزی، قفقاز تا آسیای