استخدام مدیر منابع انسانی در شرکت صنایع بسته بندی به بند یزد

استخدام مدیر منابع انسانی در شرکت صنایع بسته بندی به بند یزد انتشار در چهارشنبه ۰۸ بهمن ۱۳۹۹ محتوا گذار نه امروز نشان شده نشان کردن استخدام صنایع بسته بندی به بند یزد صنایع بسته بندی به بند یزد مستقر در شهرک صنعتی شهر یزد جهت تکمیل کادر خود در استان یزد از افراد واجد