علائم افسردگی در نوجوانان و راه برخورد با آن

علائم افسردگی در نوجوانان، این مشکل را نادیده نگیرید همه ما گاهی اوقات احساس ناراحتی یا حساسیت می کنیم. اما افسردگی حس ناراحتی برای بیشتر از چند روز است. چیزی که مردم متوجه نیستند، این است که این فقط ناراحت بودن نیست. افسردگی نوجوانان اگر درمان نشود باعث بروز مشکلات جدی تری در آینده خواهد شد.

نحوه برخورد با خویشاوندان دشوار

شما نمی توانید خانواده خود را انتخاب کنید ، به این معنی که ممکن است با اعضای دشوار خانواده ای که چاره ای جز برخورد با آنها ندارید زین شوید. در این صورت ، شما می خواهید بدانید که چگونه با آنها تعامل کنید و خود را دیوانه نکنید. با حفظ آرامش و ابراز وجود

چگونه با اقوامی که از آنها متنفرید برخورد کنید

آیا عضوی از خانواده دارید که کاملاً شما را آزار دهد؟ در حالی که نمی توانید خانواده خود یا افراد درون آن را انتخاب کنید ، می توانید نحوه واکنش و واکنش به شرایط دشوار در خانواده خود را انتخاب کنید. شما احتمالاً نمی توانید از عملکردهای خانواده صرف نظر کنید و حتی ممکن است