مرکز Lochaber ارتقا می یابد – Canada.ca

پیشرفت دریاچه Lochaber برای جذب مسابقات قایقرانی ملی و بین المللی 6 جولای 2021 · Lochaber ، Nova Scotia · آژانس فرصت های آتلانتیک کانادا (ACOA) صنعت گردشگری آتلانتیک کانادا برای اقتصاد منطقه حیاتی است و از هزاران مشاغل و مشاغل محلی پشتیبانی می کند. به همین دلیل است که دولت کانادا به انجمن توسعه

دولت کانادا از فرودگاه منطقه ای دریاچه گوزن حمایت می کند

دولت کانادا از فرودگاه منطقه ای دریاچه گوزن حمایت می کند دریاچه گوزن ، NL · 3 آگوست 2021 · آژانس فرصتهای آتلانتیک کانادا (ACOA) گودی هاچینگز ، نماینده پارلمان کوهستانهای بلند و وزیر پارلمان وزیر زنان و برابری جنسیتی و توسعه اقتصادی روستایی ، بیانیه ای در مورد حمایت از فرودگاه منطقه ای دریاچه

دولت کانادا از تنوع اقتصادی بلدون حمایت خود را اعلام می کند

بلدون ، نیوبرانزویک · 4 آگوست 2021 ·آژانس فرصتهای آتلانتیک کانادا (ACOA) سرژ کورمیر ، نماینده پارلمان Acadie-Bathurst ، در مورد حمایت از طرح های تنوع اقتصادی در بلدون بیانیه ای صادر می کند. این اعلامیه به نمایندگی از ملانی جولی ، وزیر توسعه اقتصادی و زبانهای رسمی و وزیر مسئول ACOA ، اعلام می

افزایش تجربه بازدیدکنندگان در شبه جزیره بوناویستا

5 آگوست 2021 · بوناویستا ، نیوفاندلند و لابرادور · آژانس فرصت های آتلانتیک کانادا (ACOA) صنعت گردشگری آتلانتیک کانادا برای اقتصاد منطقه حیاتی است و از هزاران مشاغل و مشاغل محلی پشتیبانی می کند. به همین دلیل است که دولتهای کانادا و نیوفاندلند و لابرادور برای بهبود فعالیتهای بازدیدکنندگان در این منطقه در دو

دولت کانادا از پرورش ماهی با تکنولوژی بالا حمایت خود را اعلام می کند

چارلو ، نیوبرانزویک · 5 آگوست 2021 · آژانس فرصتهای آتلانتیک کانادا (ACOA) René Arseneault ، نماینده پارلمان Madawaska-Restigouche ، در مورد حمایت از جوجه کشی ماهی قزل آلا و ماهی قزل آلای آتلانتیک در شارلو ، بیانیه ای صادر می کند. این اعلامیه به نمایندگی از ملانی جولی ، وزیر توسعه اقتصادی و زبانهای

دولت کانادا از فرودگاه بین المللی گندر حمایت خود را اعلام می کند

Gander ، NL · 5 آگوست 2021 ·آژانس فرصتهای آتلانتیک کانادا (ACOA) اسکات سیمز ، نماینده پارلمان ساحل خلیج مرکزی-نوتردام ، در مورد حمایت از بهبودی فرودگاه بین المللی گندر پس از کرونا اعلام می کند. این اعلامیه به نمایندگی از ملانی جولی ، وزیر توسعه اقتصادی و زبانهای رسمی و وزیر مسئول ACOA ،

Gander International Airport Authority Inc. 2.4 میلیون دلار از دولت فدرال برای حفظ ارتباطات و مشاغل منطقه ای دریافت می کند

پشتیبانی هدفمند ACOA از اکوسیستم هوایی مرکزی نیوفاندلند به حفظ مشاغل و برقراری مجدد ارتباطات منطقه ای کمک می کند 6 آگوست 2021 · Gander ، NL · Atlantic Canada Opportunities Agency (ACOA) حمل و نقل هوایی منطقه ای برای رشد اقتصادی محلی ، جابجایی کالا و اتصال کانادایی ها در سراسر کشور بسیار مهم

دولت کانادا از فرودگاه بین المللی سنت جان حمایت خود را اعلام می کند

سنت جان ، NL · 6 آگوست 2021 · آژانس فرصتهای آتلانتیک کانادا (ACOA) سیموس اورگان جونیور ، وزیر منابع طبیعی و نماینده پارلمان سنت جان جان مارت مروارید ، در مورد حمایت از بهبودی فرودگاه منطقه پس از کرونا اعلامیه می کند. این اعلامیه به نمایندگی از ملانی جولی ، وزیر توسعه اقتصادی و

دولت کانادا از فرودگاه Goose Bay پشتیبانی می کند

Happy Valley-Goose Bay، NL · 9 آگوست 2021 · آژانس فرصتهای آتلانتیک کانادا (ACOA) ایوان جونز ، نماینده پارلمان لابرادور ، بیانیه ای در مورد حمایت از بهبود فرودگاه منطقه پس از کرونا اعلام می کند. این اعلامیه به نمایندگی از ملانی جولی ، وزیر توسعه اقتصادی و زبانهای رسمی و وزیر مسئول ACOA ،

اداره فرودگاه بین المللی سنت جان 11.8 میلیون دلار از دولت فدرال برای حفظ ارتباطات و مشاغل منطقه ای دریافت می کند

حمایت هدفمند ACOA از اکوسیستم هوای منطقه سنت جان به حفظ مشاغل و برقراری مجدد ارتباطات منطقه ای کمک می کند 9 آگوست 2021 · St. John’s، NL · آژانس فرصتهای آتلانتیک کانادا (ACOA) حمل و نقل هوایی منطقه ای برای رشد اقتصادی محلی ، جابجایی کالا و ارتباط کانادایی ها در سراسر کشور بسیار