آمار جهانی کرونا؛ آمریکا رکورددار مبتلایان و فوتی‌های روزانه

بنابر تازه‌ترین به‌روزرسانیِ «ورلداُمتر» از آمار جهانی کرونا (کووید ۱۹)، روز گذشته در کشورهای مختلف در مجموع بیش از ۳۰۰۰ مورد جدید ابتلا به کروناویروس شناسایی و سه فوتی گزارش شده است. به گزارش هوشمند نیوز، آمریکا با ثبت سه فوتی و بیش از ۱۹۰۰ مورد جدید ابتلا به ترتیب بالاترین آمار تلفات و مبتلایان کرونایی

جدیدترین آمار مبتلایان و قربانیان کرونا در جهان

بنابر تازه‌ترین به‌روزرسانیِ «ورلداُمتر» از آمار جهانی کرونا (کووید ۱۹)، روز گذشته در کشورهای مختلف در مجموع بیش از ۲۰۰۰ مورد جدید ابتلا به کروناویروس شناسایی و سه فوتی گزارش شده است. به گزارش هوشمند نیوز، آمریکا با ثبت دو فوتی و بیش از ۱۷۰۰ مورد جدید ابتلا به ترتیب بالاترین آمار تلفات و مبتلایان کرونایی

آمار جهانی کرونا؛ ثبت ۷۳ فوتی طی شبانه‌روز گذشته

بنابر تازه‌ترین به‌روزرسانیِ «ورلداُمتر» از آمار جهانی کرونا (کووید ۱۹)، روز گذشته در کشورهای مختلف در مجموع بیش از ۴۰۰۰ مورد جدید ابتلا به کروناویروس شناسایی و ۷۳ فوتی گزارش شده است. به گزارش هوشمند نیوز، آلمان با ثبت ۳۳ فوتی و آمریکا با بیش از ۲۶۰۰ مورد جدید ابتلا به ترتیب بالاترین آمار تلفات

آمار جهانی کرونا؛ آمریکا رکورددار مبتلایان روزانه

بنابر تازه‌ترین به‌روزرسانیِ «ورلداُمتر» از آمار جهانی کرونا (کووید ۱۹)، روز گذشته در کشورهای مختلف در مجموع بیش از ۶۰۰۰ مورد جدید ابتلا به کروناویروس شناسایی و ۴۴ فوتی گزارش شده است. به گزارش هوشمند نیوز، همچنین آمریکا با ثبت ۴۲ فوتی و بیش از ۳۶۰۰ مورد جدید ابتلا به ترتیب بالاترین آمار تلفات و

آمار جهانی کرونا؛ ثبت بیش از ۶۰۰۰ ابتلا و ۶۰ فوتی جدید در روز گذشته

بنابر تازه‌ترین به‌روزرسانیِ «ورلداُمتر» از آمار جهانی کرونا (کووید ۱۹)، روز گذشته در کشورهای مختلف در مجموع بیش از ۶۰۰۰ مورد جدید ابتلا به کروناویروس شناسایی و ۶۰ فوتی گزارش شده است. به گزارش هوشمند نیوز، همچنین آلمان با ثبت ۳۱ فوتی و آمریکا با بیش از ۳۰۰۰ مورد جدید ابتلا به ترتیب بالاترین آمار

آمار جهانی کرونا؛ آمریکا رکورددار مبتلایان روزانه

بنابر تازه‌ترین به‌روزرسانیِ «ورلداُمتر» از آمار جهانی کرونا (کووید ۱۹)، روز گذشته در کشورهای مختلف در مجموع بیش از ۴۰۰۰ مورد جدید ابتلا به کروناویروس شناسایی و ۲۸ فوتی گزارش شده است. به گزارش هوشمند نیوز، همچنین آلمان با ثبت ۱۷ فوتی و آمریکا با بیش از ۲۸۰۰ مورد جدید ابتلا به ترتیب بالاترین آمار

۴ سال و ۸ موج و آتش‌بس مصیبتِ قرن

بیش از ۴ سال از حضور نامبارک شورشی‌ترین واقعه قرن می‌گذرد؛ ویروس تاج‌داری که خانه به خانه پخش شد و رکوردهایش را جابه‌جا کرد و دنیا را از تب و تاب انداخت؛ حالا اما به مدد اقدامات مقابله‌ای، سر فرود آورده و امید است عبرتی شده باشد برای مدیریت بهتر رویدادهای زیستی مشابه… به گزارش

آمار جهانی کرونا؛ روسیه رکورددار مبتلایان و فوتی‌های روزانه

بنابر تازه‌ترین به‌روزرسانیِ «ورلداُمتر» از آمار جهانی کرونا (کووید ۱۹)، روز گذشته در کشورهای مختلف در مجموع بیش از ۳۷ هزار مورد جدید ابتلا به کروناویروس شناسایی و ۲۳۶ فوتی گزارش شده است. به گزارش هوشمند نیوز، همچنین روسیه با ثبت ۱۰۶ فوتی و بیش از ۲۷ هزار مورد جدید ابتلا به ترتیب بالاترین آمار

جدیدترین آمار مبتلایان و قربانیان کرونا در جهان

بنابر تازه‌ترین به‌روزرسانیِ «ورلداُمتر» از آمار جهانی کرونا (کووید ۱۹)، روز گذشته در کشورهای مختلف در مجموع بیش از ۳۷۰۰ مورد جدید ابتلا به کروناویروس شناسایی و پنج فوتی گزارش شده است. به گزارش هوشمند نیوز، همچنین آمریکا با ثبت پنج فوتی و بیش از ۳۰۰۰ مورد جدید ابتلا به ترتیب بالاترین آمار تلفات و

آمار جهانی کرونا؛ ثبت ۳۰۰۰ ابتلای جدید در روز گذشته

بنابر تازه‌ترین به‌روزرسانیِ «ورلداُمتر» از آمار جهانی کرونا (کووید ۱۹)، روز گذشته در کشورهای مختلف در مجموع بیش از ۳۰۰۰ مورد جدید ابتلا به کروناویروس شناسایی و پنج فوتی گزارش شده است. به گزارش هوشمند نیوز، همچنین آمریکا با ثبت سه فوتی و بیش از ۲۰۰۰ مورد جدید ابتلا به ترتیب بالاترین آمار تلفات و