چین و آمریکا تبدیل تقابل اقتصادی به نظامی

اقتصادآنلاین – اکرم شعبانی ؛ تقابل میان آمریکا و چین دو قدرت برتر اقتصادی جهان از آغاز ریاست جمهوری دونالد ترامپ شکل رسمی و تهاجمی‌تری به خود گرفت. جنگ تجاری طرفین آغازی برای تقابل و رویارویی رسمی با وضع تعرفه‌های سنگین بر واردات دو طرف بود که آتش نخست آن را آمریکا برافروخت. ادعای ترامپ