طارم؛ سرزمین آتشکده‌ های باستانی

در ایران بناهای مذهبی و آئینی بسیاری وجود دارد. نوعی معروفی از آن‌ها که مربوط به دین زرتشتی است، چهار طاقی نامیده می‌شود و شهر طارم سرزمین چهار طاقی‌ها در ایران است. نسخه اولیه این مقاله در تاریخ ۱۳۹۷/۰۸/۱۰ منتشر شده و در تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ به‌روزرسانی شده است. شهرستان طارم، یکی از شهرستان‌های استان زنجان است