اجرای طرح پیشگیرانه و برخورد با متهمان حوادث چهارشنبه آخر سال

طرح پیشگیرانه معاونت امور اجتماعی و پیشگیری از جرم دادسرای عمومی و انقلاب خراسان رضوی با حضور ۳۴ نفر از دستگیرشدگان و متهمین حوادث چهارشنبه آخر سال و گرداندن آنان در سطح شهر و مشاهده آثار رفتار هنجارشکن خود، اجرا شد. ۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ / ۱۴:۲۷ لینک منبع : هوشمند نیوز