۵۰ سال پیش: انسان بر ماه

برترین‌ها: در ۲۰ ژوئیه‌ی ۱۹۶۹ نیل آرمسترانگ فضانورد آمریکایی بر روی ماه «قدمی کوچک برای انسان و گامی بزرگ برای بشریت» برداشت. با گام او رؤیای دیرین بشریت تحقق یافت. کره‌ی ماه دیگر نه در دوردست‌ها بلکه زیر پای انسان بود. آرمسترانگ با پرچم آمریکا بر روی ماه نزدیک به نیم میلیارد نفر از مردم