چند پیشنهاد برای آن‌هایی که ریش کم‌پشت دارند

برترین‌ها: برخی از آقایان به علت اینکه ریش کم پشتی دارند با حسرت به صورت اطرافیان خود نگاه می‌کنند و با خود می‌گویند‌ای کاش ریش‌های پر پشتی داشتند. چگونه ریش کم پشت خود را درست کنیم؟ درسته که به گفته بیشتر افراد پر ریش، این یک نکته اذیت کننده هست که باید صبح یا شب