در پروازهای فرست کلاس چطور رفتار کنیم؟

پروازهای فرست کلاس به پروازهایی مجلل گفته می‌شود که از شرایط و امکانات ویژه‌ای نسبت به سایر پروازها برخوردارند. استفاده از این پروازها رعایت اصول و آداب مخصوصی را نیز می‌طلبد. نسخه اولیه این مقاله در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ منتشر شده و در تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۷ به‌روزرسانی شده است. افراد کمی پروازهای فرست کلاس را تجربه می‌کنند.