استخدام اپراتور وایرکات ، ماشینکار، پرسکار، وردست قالبساز در تهران

استخدام اپراتور وایرکات ، ماشینکار، پرسکار، وردست قالبساز در تهران انتشار در یکشنبه ۲۱ دی ۱۳۹۹ محتوا گذار سی و هفت امروز نشان شده نشان کردن استخدام قالبسازی نوین صنعت قالبسازی نوین صنعت در شهرک صنعتی شمس آباد به منظور تکمیل کادر پرسنلی خود در شیفت شب و روز در استان تهران همراه با جای