استخدام پرسشگر در شرکت بهشت قندیل (چای دوغزال) در تهران

استخدام پرسشگر در شرکت بهشت قندیل (چای دوغزال) در تهران انتشار در دوشنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۹ محتوا گذار سی و هفت امروز نشان شده نشان کردن استخدام بهشت قندیل (چای دوغزال) شرکت بهشت قندیل نماینده انحصاری محصولات دوغزال در ایران جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر در محیطی فعال و