شهادت اولین مدافع سلامت در ساوه

ایسنا/مرکزی سخنگوی دانشکده علوم پزشکی ساوه گفت: یکی از کارکنان حوزه درمانی بیمارستان شهید مدرس ساوه نام خویش را به عنوان اولین شهید مدافع سلامت این شهرستان جاودانه کرد. دکتر محمود کریمی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: خانم “نظر فخاری” از کادر درمان بیمارستان شهید مدرس ساوه شاغل در بخش مرکز تصویربرداری با بیماری