استخدام 5 عنوان شغلی در شرکت پردازشگران عصر اطلاعات در تهران

استخدام ۵ عنوان شغلی در شرکت پردازشگران عصر اطلاعات در تهران انتشار در یکشنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۹ محتوا گذار نه امروز نشان شده نشان کردن استخدام پردازشگران عصر اطلاعات شرکت پردازشگران عصر اطلاعات فعال در زمینه تولید دکلهای مخابراتی و انتقال نیرو و تامین کننده تجهیزات شبکه، از افراد با حسن سابقه در ۵ ردیف