استخدام کارشناس ارتباط با مشتری،کارشناس فروش و بازاریابی خدمات پرداخت/تهران

استخدام کارشناس ارتباط با مشتری،کارشناس فروش و بازاریابی خدمات پرداخت/تهران انتشار در چهارشنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۹ محتوا گذار چهل و شش امروز نشان شده نشان کردن استخدام گروه کارت الکترونیک یاس نوین گروه کارت الکترونیک یاس نوین فعال در زمینه پرداخت الکترونیکی جهت تکمیل کادر بازاریابی و فروش خود در استان‌ تهران از افراد واجد