چرا وب‌گردی و پرسه‌ی زیادی در اینترنت ما را عصبانی می‌کند؟

ایرنا زندگی: گاهی اوقات زمان‌های استراحت و خالی خود را مشغول فیلم دیدن، چت کردن یا فقط در حال گشتن در اینترنت سپری می‌کنیم. دقیقا بعد از گشتن حدود ۲ الی ۳ ساعت در اینترنت با فشاری عصبی زیاد گوشی را خاموش می‌کنیم و در گوشه‌ای می‌اندازیم. گاهی اوقات زمان‌های استرحت و خالی خود را

قرص گیاهی نروکسین

افسردگی یکی از رایج‌ترین اختلالات روانی است که به احساس غم یا تجربه بحران‌های ناخوشایند زندگی محدود نمی‌شود و به تشخیص زودهنگام و اقدامات درمانی مناسب نیاز دارد. افسردگی یک اختلال پیچیده و پنهان هست. به همین دلیل بیشتر افراد بدون مراجعه به متخصص و با روش‌های دلخواه سعی در درمان آن دارند. این بیماری