سنگینی سقف چهاردیواری‌ها بر سر کودکان!

ایسنا/بوشهر شیوع ویروسی که تا دوسال پیش برای مردم دنیا ناشناخته بود نوعی سردرگمی را در نحوه برخورد و رویارویی با آن به وجود آورده است که این سردرگمی‌ها در آخر به چالش‌های روحی بزرگ و کوچکی تبدیل شده‌اند… حتی اگر خودمان هم در این ایام با مشکلات روحی دست به گریبان نشده باشیم در