اندر مصائب پراید؛ این خارج‌ازرده‌ی دورازدسترس!

روزنامه خراسان – رعیت نواز: تا همین چند سال پیش اگر به کسی می‌گفتی در آینده پراید ۹۰ میلیون می‌شود به تو انگ دیوانگی می‌چسباندند که برو بابا مگه چه خبره! اما این روز‌ها شاهد پیش بینی دیوانه وار چند سال پیش هستیم و همچنان قیمت‌ها به شکل افسار گسیخته‌ای رو به بالاست. حالا دیگر