میراث پدرانه پیکسار: وقتی عشق پدر و فرزندی پا به دنیای انیمیشن می‌گذارد

از ۲۵ سال پیش که برای اولین بار وودی و باز را شناختیم،خاطرات شیرین فروانی برایمان رقم خورد و کمتر کسی پیدا می‌شود که انیمیشن بی نظیر Toy Story (داستان اسباب‌بازی) را تماشا نکرده و  شیفته آن نشده باشد. پیکسار هم از آن زمان تا کنون آثار ارزشمندی را خلق کرد که نه تنها احساسات