تور مجازی پتروپاولوفسک – کامچاتسکی ؛ مرکز فرهنگی کامچاتکا

پتروپاولوفسک-کامچاتسکی مرکز صنعتی/فرهنگی شهر کامچاتکا با دیدنی‌های بسیار است؛ در این مطلب و از قاب یک تور مجازی، به پتروپاولوفسک-کامچاتسکی سفر خواهیم کرد. نسخه اولیه این مقاله در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ منتشر شده و در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ به‌روزرسانی شده است. پتروپاولوفسک-کامچاتسکی یکی از قدیمی‌ترین شهرهای روسیه است که در دورترین منطقه‌ شرقی این کشور واقع شده