اظهارنظر رئیس سابق سیا درباره تصمیم جنجالی بایدن

 این ژنرال آمریکایی در مصاحبه شبکه خبری فرانس ۲۴ گفت: من نگران هستم که بعد از دو سه سال دیگر، افسوس بخوریم که چرا تصمیم به خارج کردن ۳ هزار و ۵۰۰ نیروی آمریکایی در افغانستان گرفتیم.  وی گفت این تصمیم به جنگ بی پایان در افغانستان پایان نمی دهد بلکه تنها باعث پایان دخالت نظامی آمریکا و نیروهای