اولین بخش تخصصی پای دیابتی کشور افتتاح شد

همزمان با بیست و پنجمین سالگرد فعالیت پژوهشگاه غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران، اولین بخش تخصصی پای دیابتی کشور با حضور معاونین وزیر بهداشت، رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران و رئیس پژوهشگاه غدد و متابولیسم این دانشگاه، افتتاح شد. به گزارش ایسنا، دکتر باقر لاریجانی – رئیس پژوهشگاه غدد و متابولیسم دانشگاه علوم