استخدام 6 ردیف شغلی در پایاهیدرولیک جم در اصفهان

استخدام ۶ ردیف شغلی در پایاهیدرولیک جم در اصفهان انتشار در دوشنبه ۲۲ دی ۱۳۹۹ محتوا گذار سی و هفت امروز نشان شده نشان کردن استخدام پایاهیدرولیک جم پایاهیدرولیک جم جهت تکمیل کادر خود در استان اصفهان از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید. عنوان شغلی شرایط احراز کارشناس ارشد تعمیر بردهای