۱۰ فیلم و سریالی که با پایان‌بندی خود همه را ناامید کردند

پایان بندی مناسب یکی از بهترین راه‌هایی که می‌تواند فیلم مورد نظر را به یکی از آثار فراموش نشدنی در ذهن مخاطبان تبدیل کند. بعضا می‌بینیم که بسیاری از فیلم‌ها و سریال‌های مشهور برخلاف شروع بسیار قدرتمند و روایت فوق‌العاده در پایان دچار نوعی ضعف شده و در نهایت سازندگان نمی‌توانند پایان خوبی که مورد