این قسمت از کله پاچه را هرگز نخورید !!

کدام قسمت از کله پاچه مفید و کدام یک مضر است؟؟؟ کله پاچه یکی از غذاهای موردعلاقه و بسیار لذیذ برای ما ایرانی هاست. کله پاچه از پختن سر، دست و پای گوسفند تهیه می شود و از بخش های مختلفی مانند بناگوش، زبان، مغز، چشم، گوشت، صورت و پاچه تشکیل شده است. این غذای