اتیکت و آداب پوشیدن پاپیون برای آقایان

برترین‌ها: امروزه مردم از همه قشر‌ها پاپیون می‌پوشند. حتی ستاره‌های مشهور نیز در گذشته پاپیون به گردن می‌زدند، بازیگرانی همچون فرد استیر، مارلنه دیتریش و سیاستمدارانی همچون وینستون چرچیل، معمارانی همچون لوکوربوزیه، دانشمندانی همچون بیل نای و غیره. بسیاری از آقایان از پوشیدن پاپیون حذر می‌کنند یا به این دلیل که فکر می‌کنند پاپیون با