چگونه می توان آجیل فوفل را در پاپوآ گینه نو جوید

اگر هرگز به پاپوآ گینه نو بروید ، اولین چیزی که متوجه خواهید شد دندان ها و لب های درخشان قرمز و لبان مردان و زنان محلی است. آجیل فوفل یا همان چیزی که مردم محلی آن را بوآی می نامند [boo-eye] علت است آجیل فوفل سبز مغزی است که در مناطق گرمسیری جنوب شرقی