چگونه پاهای گرم را سریع بدست آوریم

اگر از ظاهر پاهای خود ناراضی هستید ، خوش شانس هستید! پاهای شما دارای عضلات بزرگی است که به ورزش پاسخ می دهند ، بنابراین ممکن است گرم شدن پاها از آنچه فکر می کنید آسان باشد. برای یک تمرین آسان پا ، ورزش هایی با وزن بدن انجام دهید که عضلات پای شما را