ویروس کرونا می‌تواند عملکرد پانکراس را مختل کند

یافته‌های یک مطالعه تازه در ‌آلمان نشان می‌دهد که دامنه آسیب‌ ویروس کرونا به ریه‌ها ختم نمی‌شود بلکه پانکراس (لوزالمعده) هم می‌تواند هدف حمله این ویروس باشد و این مطالعه، آلوده شدن سلول‌های مولد انسولین در پانکراس را آشکار می‌کند. به گزارش ایسنا، متخصصان کلینیک دانشگاه اولم در آلمان پی برده‌اند که ویروس کرونا می‌تواند