مبارزه با کرونا به سبک گوگل

وب‌سایت گجت‌نیوز – کیا علیپور: پاندمی کرونا ظرف چندین ماه جهان اطراف ما را زیر و رو کرده و تقریبا ساعتی نیست که بدون شنیدن خبری جدید در این مورد، بگذرد. در همین رابطه، قصد داریم اقدامات کمپانی عظیم گوگل برای مقابله با بیماری کرونا را بررسی کنیم. پاندمی کرونا یا همان بیماری کووید ۱۹،