استخدام کارمند پذیرش و آشپز در هتل 5 ستاره بین المللی اسپیناس پالاس تهران

استخدام کارمند پذیرش و آشپز در هتل ۵ ستاره بین المللی اسپیناس پالاس تهران انتشار در چهارشنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۹ محتوا گذار سی و هفت امروز نشان شده نشان کردن استخدام هتل ۵ ستاره بین المللی اسپیناس پالاس هتل ۵ ستاره بین المللی اسپیناس پالاس جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد