موزه مارپیچی که دو رودخانه را به یکدیگر وصل می‌کند

موزه توئیست (Twist) یکی از آثار معماری مدرن است که علاوه بر کاربری به‌عنوان پلی مارپیچی، موزه گالری نیز محسوب می‌شود. نسخه اولیه این مقاله در تاریخ ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ منتشر شده و در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ به‌روزرسانی شده است. موزه‌ای مدرن به‌شکل مارپیچی که در عین حال گذرگاه روی رودخانه نیز محسوب می‌شود و می‌توان به‌هنگام عبور