یک‌سالگى قطعه‌ى «پاره سنگ»؛ داستان یک ایستادگى

برترین‌ها -سیامک رحمانی: پاره سنگ را دوست دارم، چون فقط یک اثرِ اعتراضی اجتماعی نیست، که اصل صریح تابوشکنی در عصر‌ی پر از ممیزی هاست، ترانه‌ای که آن طرف مرز‌ها ساخته نشده، که در همین سرزمین و برای همین خاک ساخته و خوانده شده و حرف دیروز و امروز و هر روز ما و تمام