دیدنی های استراسبورگ ؛ هفتمین شهر بزرگ فرانسه

استراسبورگ شهری تاریخی و چند فرهنگی است که در منطقه مرزی آلمان و فرانسه قرار دارد. این شهر دارای جاذبه‌های گردشگری و تاریخی بسیاری است نسخه اولیه این مقاله در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۱۱ منتشر شده و در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۳ به‌روزرسانی شده است. اگرچه استراسبورگ اکنون در فرانسه قرار دارد، ریشه آلمانی آن بسیار مشهود است. این