خلیج فارس کجاست؟ – کجارو

خلیج فارس سومین خلیج بزرگ در دنیا است که قدمت آن به هزاران سال می‌رسد و از نظر سیاسی، اقتصادی و جغرافیایی یکی از مهمترین آبراه‌های جهان محسوب می‌شود. نسخه اولیه این مقاله در تاریخ ۱۳۹۷/۰۲/۱۰ منتشر شده و با استفاده از محتوای تهیه شده توسط آزاده یوسف‌نژاد و زهرا صالح‌نژاد در تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۵ به‌روزرسانی