نقد فیلم روزی روزگاری آبادان – نفرین ابدی بر همه موشک‌ها

فیلم روزی روزگاری آبادان به‌عنوان نخستین تجربه کارگردانی حمیدرضا آذرنگ به اثری رنج‌کشیده و صادق تبدیل می‌شود که درد و رنج انسانی ناشی از جنگ‌طلبی را به بهترین شکل ممکن به تصویر می‌کشد. روایت‌های زیرپوستی فیلم آن را به یکی از بهترین فیلم‌های ضدجنگ سینمای ایران تبدیل می‌کند که اگرچه داستان محدودی را برگزیده اما