نقد فیلم ابلق – موش‌ها و آدم‌ها

نرگس آبیار با فیلم ابلق نگاهی به صدای اعتراض زنان در برابر متجاوزین داشته است؛ موضوعی که می‌توان ریشه‌های آن را در جنبش metoo از آنسوی مرزها یافت و در سالهای اخیر در کشورمان نیز مطرح شده است. زنانی که زیر هجمه نگاه‌های هیز و مرد سالارانه گیر کرده‌اند و نمی‌دانند که باید چطور نسبت