ترانه‌هایی که گوش‌دادن آن‌ها حین رانندگی ممنوع است!

برترین‌ها: راننده‌‌های زیادی را سراغ داریم که بدون روشن‌ کردن پخش خودرو حاضر به رانندگی نیستند و اگر ترانه‌ای پخش نشود حس و حالی برای رانندگی ندارند. انصافاً هم باید به این راننده‌ها حق داد چرا که لذت رانندگی با پخش یک ترانه مناسب و به‌جا دوچندان می‌شود. به همین دلیل نیز اگر سن و