موسیقی‌درمانی؛ تاثیرات موسیقی بر جسم و روح

برترین‌ها: گوش کردن به موسیقی برای بیشتر افراد سرشار از لذت و آرامش است، تا جایی که تبدیل به یک عادت شده و برای رهایی از دنیای پر هرج و مرج بیرون مورداستفاده قرار می‌گیرد. در این میان گوش کردن به موسیقی می‌تواند مزایای دیگری نیز برای روح و روان آدمی داشته باشد، چیز‌هایی که