موسو در چین؛ قلمرو پادشاهی زنان

در دامنه‌های قله‌ هیمالیا مردمی به نام موسو زندگی می‌کنند که سکونتگاه آن‌ها معروف به قلمرو پادشاهی زنان شده است. نسخه اولیه این مقاله در تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۰۵ منتشر شده و در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ به‌روزرسانی شده است. مردم معروف به موسو (Mosou) حدود ۴۰ هزار نفر هستند که چندین قرن است در ساحل دریاچه‌ لوگو (Lugu)