حمایت ملل از حوزه فرهنگ و هنر رسانه آسیب دیده از کرونا

به گزارش اقتصادآنلاین، به منظور حمایت از کسب و کارهای غیر دولتی به شدت آسیب دیده از ویروس کرونا در حوزه های فرهنگ هنر و رسانه مصوب جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا تسهیلات در قالب عقد قرارداد مرابحه با سود ۱۲ درصد و طی اقساط ۲۴ ماهه پرداخت می گردد. متقاضیان محترم می توانند جهت