روز‌های کرونایی و گشتی مجازی در گنجینه‌های فرهنگی

برترین‌ها: در این روز‌های کرونایی و خانه‌نشینی‌های اجباری و طولانی، در کنار پرداختن به امور شخصی، به خاطر وجود اینترنت فرصتی هم فراهم است تا به کشف موضوعات تازه رفت و در‌های بسته‌ای از فرهنگ و دانش را به روی خود باز کرد. خوشبختانه تعدادی از گنجینه‌داران، در ایران و جهان، از چندی پیش در‌های