موزه های قزوین بازگشایی شدند

با توجه به قرارگیری شهر قزوین در وضعیت زرد، موزه‌های تحت پوشش اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان قزوین با رعایت کامل شیوه‌نامه‌های بهداشتی مجاز به فعالیت شدند. طبق اعلام احسان نورانی، معاون اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان قزوین، با توجه به قرارگیری شهر قزوین در وضعیت زرد ویروس کووید