ایزدبانو آناهیتا؛ الهه آب‌ها در ایران باستان

ایزدبانو آناهیتا که در اسطوره‌شناسی ایران از او با عنوان «الهه آب‌ها» یاد می‌شود، یکی از مهم‌ترین خدایان باستانی در فرهنگ ایران است. قصه‌ها و شخصیت‌های فانتزی و اساطیری، بخشی مهم از فرهنگ و تمدن ملل مختلف را شکل داده‌اند. تقریبا نمی‌توان کشوری را پیدا کرد که تمدن، آیین، مذهب و اسطوره‌شناسی خاص خودش را