موزه و خانه ورنی در اصلاندوز راه‌اندازی می‌شود

ایسنا/اردبیل فرماندار شهرستان اصلاندوز گفت: با نامگذاری شهر اصلاندوز به عنوان شهر ملی ورنی در ایران، در صدد راه‌اندازی موزه و خانه ورنی در این شهرستان هستیم. مینایی در نشست هماهنگی با مدیران شهرستان اصلاندوز اظهار کرد: ما خوشحال هستیم که نام اصلاندوز در سطح ملی با ورنی درخششی بی‌نظیر داشته و این به معرفی