با تور مجازی از کلیسای طبیعت در لندن بازدید کنید

در این قسمت از بازدید مجازی از موزه‌ها، به انگلستان می‌رویم و از موزه‌ تاریخ طبیعی بریتانیا معروف به کلیسای طبیعت، بازدید می‌کنیم. نسخه اولیه این مقاله در تاریخ ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ منتشر شده و در تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۲ به‌روزرسانی شده است. موزه‌ تاریخ طبیعی بریتانیا یکی از موزه‌های بزرگ دنیا است که گستره‌ای وسیع از گونه‌های مختلف جانداران