فرصت شغلی با مرمت موزائیک‌های تاریخی

در ویرانه‌های یک کلیسای تاریخی واقع در اردن ساکنان اطراف این منطقه و پناهجویان سوری در پروژه‌ای که با هدف حفاظت از میراث فرهنگی و مبارزه با فقر آغاز شده است دوشادوش یکدیگر همکاری می‌کنند. به گزارش ایسنا و به نقل از آرت‌دیلی، در منطقه‌ای تاریخی واقع در شمال اردن که ویرانه‌های یک کلیسای بیزانسی